Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

PÅSKENS TIBETANSKA SPANIEL.

I denna klass deltog 6 bilder.

Domare i klass 13-20, dvs de roliga klasserna är Karen Dewey, en mycket välkänd uppfödare av Blodhund i USA (Kennel Soonipi) som själv har visat fram sina hundar till flertalet BIS-segrar.
Detta är mycket sällsynt i USA där de flesta använder professionella handlers. Karen älskar de tibetanska raserna och blev glad och hedrad att bli tillfrågad att vara domare. Hon sa att det
var väldigt svårt!
Alla foton skickades anonymt till Karen Dewey utan namn.

Grattis till alla placerade!


Vinnaren Påskens tibetanska spaniel. Nr 1. Elin Persson


Nr 2. Susie Lexelius


Nr 3. Simon Ferner


Nr 4. Annika Wahlström


Nr 5. Gunilla Eriksson

TILLBAKA