Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

TIDNINGSKOMMITTÉN

Kommittén består av: 

Anette Ståhl
Mail: anette.tibbe@outlook.com
tel 0761601414

Jessica Edvinsdotter
Mail: tidning@tibetanskspaniel.org

Vill gärna vara en till! Intresserad?
Kontakta Anette Ståhl

 

TIDNINGSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Tidningskommittén har till uppgift att utforma klubbens tidning
och se till att denna utkommer med 3 nummer per år (april,
augusti, december) samt 1 almanacka och ansvara för att
innehållet tillgodoser medlemmarnas behov av information om
klubbens aktiviteter. 

Sista manusdag för allt material är 1 mars, 1 juli och 1 november.

Tidningskommittén ser gärna att material kommer in fortlöpande då det tar
sin tid att sätta ihop tidningen.

Har Du förslag på något eller någon du vill vi skall skriva om eller egna berättelser,
manus, foton och annonser, sänd gärna in detta till tidning@tibetanskspaniel.org

Tidningskommittén förbehåller sig rätten att korta ned eller ta bort eventuellt
stötande material. Du ansvarar själv för att riktighet i sak och innehåll.

Ansvarig utgivare: Pia Molin  issn: 32 134

Du kan välja om du vill få tidningen i brevlådan eller digitalt. Om du vill ha tidningen
Digitalt maila till medlem@tibetanskspaniel.org och skriv gärna "digital tidning"
i ämnesraden.

Tack på förhand // Tidningskommittén

ANNONSER                                                                                        

Helsida, inklusive foto, 350kr / nr

Halvsida, inklusive foto, 200kr / nr

Fjärdedelssida stående, 100kr / nr

Kommersiell helsida, inklusive foto, 750kr/ nr, 1900kr/ år

Kommersiell halvsida, inklusive foto, 450kr/ nr. 1100kr/ år

In Memorian Fjärdedelssida Gratis

Championannons Helsida Gratis

Annonskostnader faktureras efter det att tidningen
är tryckt och distribuerad.
Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta
med 20 % per år och påminnelseavgift 50 kronor.
reviderat 2024-01-01/styrelsen


Vill du få med din hund i SSTS almanacka?
skicka 
in dina bilder till almanacka@tibetanskspaniel.org                          

OBS! Bilderna ska vara i liggande format, gärna från alla årstider så vi
kanpassa in dom efter månaderna. Kan dock inte garantera att allas
bilder kommer med. Bilderna kan komma att användas i andra syften
för klubbens räkning

Tack för hjälpen/ Tidningskommittén