Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

SSTS TRIPPELDIPLOM                                           

Trippeldiplomet är till för att sporra klubbens medlemmar att vilja
och våga träna och tävla i olika grenar. Tanken är att inspirera ägare
till Tibetansk Spaniel och samtidigt visa utåt vad vår ras kan göra och
vilken härlig träningskompis den kan vara.
Ha kul tillsammans med din hund och du får en ännu bättre kamrat!

Regler för att erhålla Trippeldiplom:
Hunden ska erhålla 3 valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar:

- Utställning/ Exteriörbedömning: Pris minst Very Good.

- BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning : Genomförd BPH.

- Lydnadsprov: Minst ett godkänt uppflyttningsresultat i Startklass.

- Rallylydnad: Minst 70 poäng i Nybörjarklass.

- Agilityklass: Minst ett lopp i Klass 1 med 0 fel.

- Hoppklass (agility): Minst ett lopp i Klass 1 med 0 fel.

- Freestyle: ett resultat med snittpoäng om minst 75% i samtliga tre
  bedömningskategorier i klass I.

- Heelwork to Music: ett resultat med snittpoäng om minst 75% i
samtliga tre bedömningskategorier i klass I.

- Viltspår: Godkänt anlagsprov.

- Nosework: Godkänt doftprov.

  • Ägaren ska vara medlem i Svensk Specialklubb för Tibetansk spaniel, SSTS.
  • Resultaten ska vara uppnådda i Sverige.
  • Ägaren ska själv lämna in resultaten till SSTS.
  • En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid, men en merit får inte
    återanvändas utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.
  • Diplomet delas ut på årsmötet.

För ansökan: skicka e-post till SSTS på trippel@tibetanskspaniel.org och
ange hundensregistreringsnummer, namn, de tre meriter du vill ska stå med på
diplomet, i vilken ordning dessa ska stå samt datum när meriterna togs.
Skicka gärna med en bild som kan läggas upp på diplomet och klubbens hemsida. 
Ansökan ska vara SSTS tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

Lycka Till!

Resultat för Trippeldiplom                                                                                                              

Diplom 2021

Diplom 2020

Diplom 2019

Diplom 2018