Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

HÄLSOFONDEN

Inkomster från kritikhäften som medlemmarna prenumererar på eller köper styckevis,
går till SSTS Hälsofond. Syftet med hälsofonden är att bidra med medel för att kunna
bevara tibetansk spaniel fortsatt frisk och sund. Hälsofonden sponsrar BPH-beskrivningar
och kan efter ansökan även betala för obduktioner, ögonundersökningar eller andra
undersökningar av allmänt intressant för rasen.

Vill du söka medel från Hälsofonden, ta kontakt med avelskommitten@tibetanskspaniel.org

Uppdaterad 2019-09-05