SSTS

Rasstandard för Tibetansk Spaniel

FCI-nummer 231 Grupp 9, Sektion 5 

Originalstandard 1987-06-24
FCI-Standard 1998-05-11; engelska 
SKKs Standardkommitté 2003-10-08 

Ursprung / hemland
Tibet / Storbritannien

Användningsområde
Sällskapshund

Bakgrund / ändamål
Tibetansk spaniel är en av de hundraser, som räknar Tibet
som sitt ursprungsland. Rasen har månghundraåriga
traditioner där. Det var främst i klostren den levde.
Förutom att vara en ytterst vaksam väktare på klostermurarna, fungerade den som munkarnas sällskap. Hundarna hade
också ett religiöst/mytologiskt symbolvärde. Tibetansk spaniel är den tibetanska hundras som senast kommit till Europa.

Helhetsintryck
Tibetansk spaniel är en liten, aktiv och alert hund.
Helheten skall ge ett välbalanserat intryck.
Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden.

Uppförande/karaktär
Till temperamentet är den vaken och tillgiven men självständig. 
Den är glad och självmedveten, mycket intelligent, men avståndstagande mot främlingar.

Huvud
Huvudet skall vara litet i proportion till kroppen och bäras stolt. 
Det skall vara maskulint hos hanhundar, men inte grovt.

Skallparti
Skallen skall vara lätt välvd, av måttlig bredd och längd.

Stop 
Stopet skall inte vara djupt, men markerat.

Nostryffel 
Nostryffeln skall helst vara svart.

Nosparti
Nospartiet skall vara medellångt, trubbigt med fylliga överläppar och utan rynkor. Hakan skall vara lagom djup
och bred.

Käkar/Tänder
Lätt underbett. Tänderna skall vara jämnt placerade och underkäken skall vara bred mellan hörntänderna.
Komplett bett är önskvärt.
Tänder och tunga får inte synas när munnen är stängd.

Ögon
Ögonen skall vara mörkbruna, medelstora, ovala, klara och uttrycksfulla. De skall sitta tämligen brett isär men vara framåtriktade. Ögonkanterna skall vara svarta.

Öron
Öronen skall vara tämligen högt ansatta, medelstora
och hängande. Hos den vuxna hunden skall öronen
ha rikligt behäng. Det är önskvärt att öronen lyfts något
från skallinjen, men de får inte vara för lätta.
Det är otypiskt med lågt ansatta, stora eller tunga öron.

Hals
Halsen skall vara måttligt kort, stark och väl ansatt
i skulderpartiet. Den skall vara täckt av en man eller”schal”
av längre hår,
mer markerad hos hanhundar än hos tikar.

Kropp
Kroppslängden, från manke till svansrot, skall vara något större än mankhöjden.

Rygglinje
Rygglinjen skall vara plan.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall ha väl välvda revben.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt, ha riklig plym och
i rörelse bäras i en stolt båge över ryggen.
Stående får hunden bära svansen hängande.

Extremiteter
Framställ
Benstommen skall vara måttligt grov.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och fasta.

Underarm
Underarmarna skall vara lätt böjda.

Framtassar
Hartassar som skall vara små och nätta med fransar
mellan tårna. Fransarna är ofta längre än tassen.
Rund s k kattass är inte önskvärd.

Bakställ
Bakbenen skall vara välkonstruerade och kraftiga.

Knäled
Knälederna skall vara måttligt vinklade.

Has
Haslederna skall vara lågt ansatta och bakifrån sett parallella.

Baktassar
Hartassar som skall vara små och nätta med fransar mellan tårna. Fransarna är ofta längre än tassen.
Rund s k kattass är inte önskvärd.

Rörelser
Rörelserna skall vara raska, fria, aktiva och parallella.

Päls
Pälsstruktur
Täckhåret skall vara silkeslent, slätt i ansiktet och på framsidan av benen, medellångt på kroppen, men tämligen åtliggande.
Underullen skall vara fin och tät.
Öronen och frambenens baksidor skall vara väl befransade.
Svansen och lårens baksidor skall ha riklig, längre päls.
Rasen får inte vara överpälsad.
Tikar tenderar att ha mindre päls och kortare man än hanhundar.

Färg
Alla färger och blandningar av färger är tillåtna.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Ca 25 cm.

Vikt
Ca 4-7 kg.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i
förhållande till graden av avvikelse.

Nota bene
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt
kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

-----------

Svenska Kennelklubben 
Box 771
191 27 Sollentuna

Tillbaka till Om Tibetansk Spaniel