SSTS

Rasstandard för Tibetansk Spaniel

Ny rasstandard för Tibetansk Spaniel

Den 30 juli 2021 publicerade SKK en ny rasstandard för Tibetansk Spaniel. Den fastställdes av FCI 2015-03-18 och den svenska översättningen, utförd av SKK Arbetsgruppen för standardfrågor, fastställdes av SKK 2020-09-18.

Ändringarna gentemot den föregående standarden (fastställd av SKK 2003-10-08) är endast redaktionella, och är föranledda av att FCI utför ett standardiseringsarbete med att ändra alla rasstandarder till att följa en gemensam mall.

Länk till SKKs "Standard för Tibetansk Spaniel"

 

 

Tillbaka till Om Tibetansk Spaniel