SSTS

Poängberäkning 2016 - 2018.

SSTS Topplistor

Styrelsen ändrade topplistornas beräkningsgrund inför 2015 eftersom belastningen på den som räknar  poängen var alldeles för stor.

Efter att ha utvärderat och fått in synpunkter så har vi nu beslutat om ett nytt sätt att räkna. Vi har även studerat flera andra klubbars tillvägagångssätt.

Nu får varje hundägare ett eget ansvar för att rapportera in sin hunds poäng. Vi hoppas att detta blir ett rättvisare system.

Poängräkning Topplistor 

Tibbetoppen

BIR  10 p
BIM  7 p
BH/BT-2  5 p
BH/BT-3  3 p
BH/BT-4  2 p

Alla BH/BT-placerade får 1 poäng för varje slagen konkurrent av samma kön upp till 20 st. Därefter gäller 1 poäng extra för varje 10-tal slagna.

BIR får ytterligare 1 poäng för varje deltagande hund av det motsatta könet (1 poäng för varje hund upp till 20, därefter 1 poäng för varje 10-tal slagna).

OBS!
Poängen räknas på alla SKKs utställningar och SSTS-specialer. Dock inte två eller fler utställningar för samma domare.
De bästa resultaten från max 5 utställningar räknas, av dessa måste minst en av utställningarna vara en SSTS-special.

Enligt tidigare styrelsebeslut så delas Tibbetoppen fr.o.m 2018 till 1 Hanhundslista och 1 Tiklista, med 10 hundar i varje lista och en testperiod på 3 år, dvs t.o.m 2020  Det gäller alltså enbart Tibbetoppen

Veterantoppen

Svenskregistrerad hund som tilldelas Excellent och blir placerad 1 - 4 i Veterankonkurrensklass får poäng som räknas till Veterantoppen.

BIR-Veteran  10p
BIM-Veteran  7p

2:a i Veteranklass  5 poäng
3:a i Veteranklass  3 poäng
4:a i Veteranklass  2 poäng

Alla placerade i Veteranklass får 1 poäng för varje slagen konkurrent av samma kön i Veteranklass upp till 20 st. Därefter gäller 1 poäng extra för varje 10-tal slagna.

BIR-veteran får ytterligare 1 poäng för varje deltagande hund i Veteranklass av det motsatta könet (1 poäng för varje hund upp till 20, därefter 1 poäng för varje 10-tal slagna)..

OBS!
Poängen räknas på alla SKKs utställningar och SSTS-specialer. Dock inte två eller fler utställningar för samma domare.
De bästa resultaten från max 5 utställningar räknas, av dessa måste minst en av utställningarna vara en SSTS-special.

Valptoppen

BIR-valp 10 poäng
BIM-valp  7 poäng

2:a i Valpklass  5 poäng
3:a i Valpklass  3 poäng
4:a i Valpklass  2 poäng

Alla placerade i Valpklass får 1 poäng för varje slagen konkurrent av samma kön i Valpklass upp till 20 st,  därefter gäller 1 poäng extra för varje 10-tal slagna.

BIR-valp får ytterligare 1 poäng för varje deltagande hundar i valpklass av det motsatta könet (1 poäng för varje hund upp till 20, därefter 1 poäng för varje 10-tal slagna).

Vid utställning där båda valpklasserna 4-6 månader och 6-9 månader finns representerade så får BIS-valpen ytterligare 1 poäng för varje deltagande hund från den andra valpklassen (1 poäng för varje hund upp till 20, därefter 1 poäng för varje 10-tal slagna).

Valp kan under året tävla i både valpklass 4-6 månader och 6-9 månader, poängen räknas ihop från båda klasserna, det finns alltså bara en gemensam lista för båda valpklasserna.

OBS!
De bästa resultaten från max 3utställningar räknas.
Poängen räknas på alla SSTS-specialer. Dock inte två eller fler utställningar för samma domare.
Svenskregistrerad hund som tilldelas Hederspris (HP) och blir placerad 1 - 4 i valpklass får poäng som räknas till Valptoppen.