SSTS

Avelskommittén

Christina Fogel- Samankallande och kontaktperson
Tel:  070-6713736
Mail: info@bainangs.se

Annette Nordmark
Tel: +4521619607

Mail: zilcan93@gmail.com

Pia Molin
Tel.070-7236664
Mail: pikinaskennel@telia.com

Lena Bremer
Mail: lena@kangris.com

 

Arbetsbeskrivning AK 

Avelskommittén kan ge allmän information gällande avelsfrågor.
Denna information bygger på utvärderingar och sammanställningar
som redovisas i RAS.
Avelskommittén kan endast vidarebefordra säkerställda uppgifter
om tilltänkta avelsdjur och dess avkommor.
Vad gäller enskilda individer kan Avelskommittén endast hänvisa
till hundägaren, som enligt SKKs grundregler alltid ska lämna
sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund.
Det är alltid uppfödaren som ansvarar för den enskilda parningen. 

 

Tillbaka till Kontakter protokoll m.m       Tillbaka till Avel & Hälsa