SSTS

Avelskommittén

Christina Fogel- Samankallande och kontaktperson
Tel:  070-6713736
Mail: info@bainangs.se

Annette Nordmark
Tel: +4521619607

mail: zilcan93@gmail.com

Pia Molin
Tel.070-7236664
Rycklösa Sofielund 1, 58561 Linghem
E-post:
 pikinaskennel@telia.com

Arbetsbeskrivning AK 

Avelskommittén kan ge allmän information
gällande avelsfrågor. Denna information bygger
på utvärderingar och sammanställningar som
redovisas i RAS.
Avelskommittén kan endast vidarebefordra
säkerställda uppgifter om tilltänkta avelsdjur
och dess avkommor.
Vad gäller enskilda individer kan Avelskommittén
endast hänvisa till hundägaren, som enligt SKKs
grundregler alltid ska lämna sanningsenliga och
fullständiga uppgifter om sin hund.
Det är alltid uppfödaren som ansvarar för den
enskilda parningen. 

Tillbaka till Kontakter protokoll m.m       Tillbaka till Avel & Hälsa