SSTS

Veterantoppen 2012

 


2012
 
 
 Hund Poäng Antal utställningar
 1.  P'zazz Time Out   144        11
 2.  Body Rocks National Trust    134         6
 3.  Nalinas Pretty Girl    133        12
 4.  Body Rocks Lambretta   128         16
 5.  Mango's Mei-Ja   122         6
 6.  Nalinas Net-So    90         4
 7.  Lady Ninjas Kusin Vitamin    76         3
 8.  Bio-Bios Kickoff    68         3
 9.  Body Rocks Michael Jackson      41          2
10. Endless Ezmeralda's En Endaste En    35          2

 

Alla utställningar är räknade till och med Stockholm 2012-12-16.

De bästa resultaten från max 5 utställningar räknas.
Antal utställningar är alla utställningar som hunden deltagit på under året.
Endast resultat från Svenska utställningar räknas. 

Detta är den slutliga listan för 2012.


 
 


1. P'zazz Time Out
   Uppfödare: Cathrin Westin
   Ägare: Arne & Britt Eriksson


2. Body Rocks National Trust
    Uppfödare: Richard Andersson & Ing-Marie Nilsson
    Ägare: Kirsten Pedersen, Richard Andersson & Ing-Marie Nilsson


3. Nalinas Pretty Girl
    Uppfödare: Agneta & Kicki Reis
    Ägare: Lena Brehmer


4. Body Rocks Lambretta
    Uppfödare: Richard Andersson & Ing-Marie Nilsson
    Ägare: Eva Ekstrand


5. Mango's Mei-Ja
    Uppfödare: Gerd Eva Varslot, Norge
    Ägare: Sussie Lindelius

~*~ BILD KOMMER ~*~
6. Nalinas Net-So
    Uppfödare: Agneta & Kicki Reis
    Ägare:


7. Lady Ninjas Kusin Vitamin

    Uppfödare: Marie & Roger Löfgren
    Ägare: Helena Jacobsson


8. Bio-Bios Kickoff
    Uppfödare: Birgitta, Lisa & Lena Molin
    Ägare: Malou Frennesson


9. Body Rocks Michael Jackson
    Uppfödare: Richard Andersson & Ing-Marie Nilsson
    Ägare: Elisabeth Schriwer


10. Endless Ezmeralda's En Endaste En
      Uppfödare: Elisabet Fredriksson
      Ägare: Lotta Östlund