SSTS

SSTS Styrelse

Ordförande
Annika Arosenius
Tel. 070-667 73 36
Nynäs Gård 1, 749 48 Enköping
E-post: annika@nynasgard.se
 

Ledamot - Vice ordf. och BPH
Elisabeth Björk
Tel. 070-225 50 18
Stortorget 15, 271 43 Ystad
E-post: elisabeth1bjork@hotmail.com
 

Ledamot - Avel och Utställning
Helen Almey
 
 

Suppleant
Frida Söderquist
Tel: 0760-49 07 15
Norregatan 15, 281 50 Hässlehom
E-post: fridasoderquist@gmail.com
 
 

Revisor / Revisorsuppleant


Revisor
Roger Löfgren Tel. 0322-50810
Strandinsväg 2, 441 96 Alingsås
E-post: s_roger.lofgren@telia.com

Revisor
Christina Fogel Tel. 070-6713736
Härlunda Lilla Skattegården, 532 94 SKARA
E-post: info@bainangs.se

Revisorsuppleant
Carina Liljeborg Telefon: 0480-55124 
Kyrkeryd Gård 117  382 92 Nybro
E-post: sparlina@telia.com 

Revisorsuppleant
2020-08-20 Vakant

 

 


Ledamot - Kassör / Medlemsansvarig
Lotta Karlsson
Tel. 070-574 09 16, 0142-29 66 80
Väderstadsvägen 37, 590 12 Boxholm
E-post: kain.kayenns@gmail.com


Ledamot - Sekreterare 
Gunilla Eriksson 
Tel: 070-595 45 16
Storgatan 2, 833 41 Hammerdal
E-post: agunilla.eriksson@hotmail.com


Suppleant - Anette Ståhl
Tel:076 1601414
Svaltorp Högsätter, 59796 Åtvidaberg
E-post: ammoliskennel@gmail.com

 

 

Valberedning


2020-08-20 Valberedningen har valt att avgå

2020-09-20 Interimistisk Valberedning bestående av

Roger Löfgren Tel. 0322-50810
Strandinsväg 2, 441 96 Alingsås
E-post: s_roger.lofgren@telia.com

Christina Fogel Tel. 070-6713736
Härlunda Lilla Skattegården, 532 94 SKARA
E-post: info@bainangs.se

 


Tillbaka till Kontakt, Protokoll m.m