SSTS

SKKs rekommendationer avseende inavelsgrad.

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap,
räknat över ett visst antal generationer. 

Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa
ska förbli livskraftiga.
 
Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben,
SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning.
För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i
Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.

Mer information om Inavelsgrad hittar du på www.kopahund.se, där kan du även se inavelsgraden
för de kullar som ligger där.